A fost lansat unicul dicționar mariologic exhaustiv din literatura teologică românească apărut la editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Un eveniment dedicat Maicii Domnului, cea care este considerată Darul lui Dumnezeu pentru oameni, a marcat în chip deosebit începutul Triodului în Eparhia Sucevei, răstimp cunoscut drept urcuș premergător Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

În seara zilei de duminică, 25 februarie 2024, în muzeul celei mai vechi biserici de zid din Moldova, Mănăstirea Bogdana din Rădăuți, veche reședință episcopală, a fost lansată una dintre cele mai recente publicații ale Editurii Crimca, cartea Θεοτόκος. Enciclopedie teologică, în prezența autorului, prof. univ. dr. Remus Rus, specialist în istoria și filosofia religiilor.

Alături de gazde, obștea îndrumată duhovnicește de către arhim. Irineu Lichi, între cei prezenți la evenimentul desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic s-au numărat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, cel care a și semnat prefața volumului lansat în această zi, consilieri ai Centrului Eparhial Suceava, reprezentanți ai autorităților locale, precum domnul Bogdan Andrei Loghin, Primarul Municipiului Rădăuți, dar și teologi, clerici, între care pr. Ionel Constantin Maloș, protoiereu al Protopopiatului Rădăuți, monahii și credincioși din cuprinsul eparhiei.

După închinarea la cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Leontie și ale Sfântului Teodosie de la Brazi așezate în prima necropolă voievodală, întâlnirea moderată de pr. Ciprian Constantin Blaga, consilier al Sectorului Editură și Tipografie al Centrului Eparhial Suceava, a debutat cu Rugăciunea Domnească și cu un moment artistic deosebit, un recital de cântări închinate Născătoarei de Dumnezeu, susținut de Grupul vocal „Timotheos” al Centrului de tineret Ecclesia al Colegiului Tehnic Rădăuți, coordonat de prof. Elisabeta Marici.

A urmat prezentarea celor mai importante aspecte ale biografiei domnului Remus Rus de către pr. Ciprian Constantin Blaga, precum și împărtășirea poveștii emoționante care a generat alcătuirea acestui volum, și anume primirea unui dar inedit, o icoană a Maicii Domnului de sorginte romano-catolică.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a vorbit numerosului auditoriu despre roadele strădaniei de aproape 20 de ani a domnului profesor Rus, lucrare de referință pentru viitoare publicări în domeniul mariologiei, și a expus trei dintre motivele pentru care acest volum, bijuterie de carte care ne bucură ochii și inima, ar trebui să fie descoperit de teologi și nu numai. Au fost aduse în atenție acribia cercetării, oferirea celor mai reprezentative referințe bibliografice, precum și condițiile grafice de înaltă ținută, rod al unei fructuoase colaborări cu inimoșii membri ai echipei de design Wincero.

„Veți găsi în carte multe, foarte multe fragmente din scriitori bisericești, din Sfinții Părinți. Textele sunt preluate fie din traducerile deja existente, de la Editura Institutului biblic sau de la recentele tălmăciri ale părintelui profesor Ioan Ică Jr. de la Editura Deisis sau din alte surse, majoritatea dintre ele, parte covârșitoare dintre ele, ca să nu spun chiar toate, sunt verificate cu originalul, fie grecesc, fie latinesc, pentru că în paranteze avem și transliterarea din greacă sau textul în limba latină. Să faci asta cu atâtea texte nu-i lucru ușor. Apoi, la finalul fiecărui articol din această enciclopedie Theotokos există câteva recomandări bibliografice, dar la zi. (…) Adică cele mai recente studii sunt acolo, ceea ce înseamnă că este o carte cu acribie științifică, o carte de înaltă ținută academică. Un motiv pentru care mă bucur să am o astfel de carte este aceea că e o carte care ajută. Ajută pe teologi în primul rând, și nu doar, dar o să vorbesc puțin despre teologi, că suntem la o manifestare academică științifică și de suflet. Găsești în aceeași carte ceea ce, dacă ai avea nevoie, ar trebui să te duci la nu știu câte cărți. Este o mare binecuvântare să ai între coperțile aceleiași cărți referințe despre Maica Domnului de la părinți ortodocși, de la scriitori bisericești de tradiție latină, de la scriitori bisericești de tradiție, monofizită sau miafizită. Sau idei mariologice pe care le poți găsi cu greu în literatura de sorginte siriacă, de pildă. Ca atare, este un instrument de lucru indispensabil pentru cel care dorește să studieze, să aprofundeze sau să folosească o astfel de carte pentru o lucrare viitoare în domeniul mariologiei.”

Nu în ultimul rând, Preasfinția Sa a transmis gândul de mulțumire, prețuire și binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic.

Domnul prof. univ. dr. Remus Rus și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au contribuit la publicarea acestui volum-enciclopedie, împărtășind din experiența zămislirii acestei lucrări, dar și momente speciale din diferite perioade ale vieții sale, ca student ori doctorand, ca profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității București sau cercetător, în fiecare etapă fiind martor al providenței divine. „A scrie o altfel de carte să știți că nu e greu deloc. Dimpotrivă, este foarte, foarte ușor. Este foarte ușor pentru că ai mereu lângă tine sentimentul că cineva te oblăduiește cu dragoste și te îndrumă, pentru că, sincer să vă spun, multe din cele spuse în acest dicționar, aprecierile pe care le-am făcut, nu cred că îmi aparțin, nu aparțin minții mele. Cred că mi-au fost dăruite de undeva, de undeva din afară, iar acel din afară nu putea să fie decât cea căreia am dorit să îi închin această lucrare. Este o încercare de autodepășire într-un context de trăire maximă a unei realități pe care o ai în permanență alături de tine, Maica Domnului este mereu alături de noi oriunde ne ducem, ea ne însoțește pe fiecare din noi, așa cum Hristos, Fiul ei cel iubit, ne însoțește pretutindeni. Ar trebui să vă descriu câteva nuanțe ale conținutului dicționarului de față, dar nu știu în ce măsură nu merg puțin prea departe în teologie, dar ce vreau să vă spun este că Maica Domnului este mereu un punct de reper în întreaga viață religioasă.”

În continuare, pr. Ciprian Constantin Blaga a lecturat un fragment din lucrarea „Iisus și rădăcinile evreiești ale Mariei” a eruditului profesor Brant Pitre, cele mai profunde și mai nobile cuvinte despre Sfânta Fecioară Maria, și le-a oferit invitaților speciali ai acestui eveniment, domnului profesor Remus Rus și Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, câte o reprezentare iconografică, realizată în manieră bizantină, ortodoxă, care a servit drept element central pentru coperta cărții.

Manifestarea dedicată Născătoarei de Dumnezeu s-a încheiat cu un moment muzical oferit de Corala bărbătească ortodoxă „Sfântul Ierarh Leontie”, dirijată de domnul Costel – Ovidiu Foca.

Cei prezenți au avut ocazia de a viziona și lucrări din expoziția de fotografie „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava – o istorie în imagini de patrimoniu mondial”, un traseu în izvoare iconografice în cadrul căruia se întrepătrund elemente teologice, istorice, culturale și artistice, aspecte ale cultului Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava în discursul pictural din Moldova secolelor XV-XVII.

Darul închinat Născătoarei de Dumnezeu – Maica Luminii de către autorul acesteia, volumul Θεοτόκος. Enciclopedie teologică, este realizat în condiții grafice deosibite de Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în colaborare cu Studioul de branding și design multidisciplinar Wincero, fiind prima lucrare care beneficiază de cant tipărit.

Irina Ursachi