9 martie – Ziua deținuților politici anti-comuniști din perioada 1944-1989

Ziua Mărturisitorilor din închisorile comuniste este un moment în care ne aducem aminte de cei care s-au jertfit pentru idealurile ortodoxe, de cei care au apărat libertatea și credința neamului nostru cu prețul vieții, întru nădejdea mântuirii.

În perioada celor aproape 45 de ani de teroare comunistă, în România au existat 44 de penitenciare şi 72 de lagăre de muncă silnică pentru deținuții politici, considerați la acea vreme dușmani ai poporului. În cadrul acestor spații de nimicire au îndurat torturi și umilințe mai mult de 3 milioane de români, iar peste 800.000 de oameni au trecut la cele veșnice în urma exterminărilor, conform Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România.

În anii de tristă amintire, abuzurile asupra celor care mărturiseau adevărata credință erau considerate firești. Reprezentanții sistemului au făcut eforturi pentru împiedicarea oricăror manifestări individuale și cei care nu se supuneau regimului ateu erau nevoiți să suporte tratamente greu de imaginat, de la anchetări nedrepte la agresiuni fizice îngrozitoare, înfometări și alte lucruri înfricoșătoare, rodul minților bolnave ale torționarilor.

Preoți, călugări, studenți și intelectuali creștini au pătimit în timpul dictaturii comuniste, apărând credința în Dumnezeu și demnitatea poporului român. O parte dintre aceștia au fost siliți să lucreze la Canalul Dunăre-Marea Neagră, iar cei care au fost considerați, nefondat, periculoși pentru regimul comunist au fost deportați în Siberia.

Se cuvine să aducem cinste și mulțumire celor care au fost mărturisitori ai lui Iisus Hristos în celulele reci și întunecate ale penitenciarelor sistemului totalitar din perioada 1944-1989. Gânduri de recunoștință se îndreaptă și către familiile celor care au fost închiși; părinți, copii, soți, soții au fost batjocoriți de întregul regim dictatorial, iar durerea și nedreptatea s-au răsfrânt și asupra lor.

Să îi pomenim, așadar, în rugăciunile noastre și să nu îi uităm pe cei care au fost închiși în temnițele comuniste, pentru vini închipuite, pe cei care au îndurat chinuri cumplite pentru dragostea de neam și pentru păstrarea credinței ortodoxe. Prin jertfa lor au devenit un exemplu pentru noi, cei de astăzi. Lumina nevoinței care a încununat întreaga lor viață să fie un îndemn viu la curaj, demnitate, nădejde și credință statornică.

Comemorarea deținuților politici anticomuniști în ziua Sfinților 40 de mucenici, 9 martie, a fost fixată de Parlamentul României prin Legea 247/5 din decembrie 2011.

Irina Ursachi