Θεοτόκος. Enciclopedie teologică  – un nou volum de referință vede lumina tiparului sub egida Editurii Crimca

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților pune la dispoziție, în premieră, volumul intitulat Θεοτόκος. Enciclopedie Teologică, unicul dicționar mariologic exhaustiv din literatura teologică românească.

Realizată în condiții grafice deosibite, lucrarea semnată de profesorul Remus Rus tratează modul în care Bisericile au conturat, au dezvoltat și au evaluat statutul unic și rolul pe care Preasfânta Fecioară Maria le-a avut și le are în lucrarea de mântuire a neamului omenesc. Astfel, în cele peste 700 de pagini, autorul a prezentat istoria formării și dezvoltării celor mai importante sărbători închinate Maicii Domnului, a analizat exegezele și omiliile dedicate Preasfintei Fecioare Maria din lucrările scriitorilor bisericești, ale Sfinților Părinți, ale Părinților post-patristici, ale unor reformatori medievali și ale unor autori aparținând tradiției monofizite și a inventariat mărturiile arheologice care atestă cultul ei.

Așa cum ne atenționează și Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Damaschin Dorneanul, cel care prefațează conținutul volumului, „este cât se poate de evident deci că, dincolo de specificul mariologic al enciclopediei, ea este și un excelent instrument de cercetare și în alte domenii ale teologiei academice, îndeosebi în spectrul patrologiei, al istoriei religiilor, al sectologiei ori al dogmaticii. Un motiv în plus ca această lucrarea să îmbogățească biblioteca oricărui slujitor al altarului ori al catedrei, a viețuitorilor din mănăstiri, dar și a oricărui creștin”.

Pentru cei interesați de achiziționarea lui, volumul Θεοτόκος. Enciclopedie Teologică este disponibil pentru precomandă pe site-ul oficial al Depozitului de Colportaj al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților (www.arimateea.ro), iar din data de 24 ianuarie 2024 va fi disponibil și la magazinele și librăriile Sectorului Colportaj Bisericesc.

Vă dorim lectură cu mult spor duhovnicesc și intelectual!

 

Pr. Ciprian Blaga
Consilier eparhial în cadrul Sectorului Editură și Tipografie