PC Pr. Constantin OPREA – Consilier Eparhial la Sectorul Cultural

Raportul de activitate 01 01 2021 - 30 06 2021

CV - Pr. Constantin OPREA