Ierarhi din secolul al XVI-lea

† Pahomie (1504- 30 iunie 1522)

† Teofan (1528-1530)

† Teodosie I. (1530-1550)

†​ Mitrofan (1550 - 1552)

† Gheorghe (1552 - 1558)

† Eutimie I. oară (1558 - 1561)

†​ Dimitrie (1561 - 1564)

†​ Isaia (1564 - 1577)

†​ George II. Movilă (1578 - 1588)

† Ghedeon (1588 - 1591)

†​ Mardarie (1591 - 1595)

†​ Amfilohie (1595 - 1598)

†​ Teodosie Barbovschi  (I. 1598 - 1600)

† Pahomie (1504- 30 iunie 1522)

El era de metanie din mănăstirea Moldoviţa, unde fusese egumen.  O inscripţie din 18 noiembrie 1504 de pe icoana Sf. Nicolae îl aminteşte ca episcop de Rădăuţi. Este amintit de asemene în hrisoavele lui Bogdan Vodă cel Orb din 8 decembrie 1514 şi 18 februarie 1515 prin care cumpăra de la Todor Corlat o parte din satul său Berchişeşti cu 1 casă cu loc de arătură şi fâneață pe care le-a dăruit mănăstirii Moldoviţa. Pentru episcopie, Pahomie a cumpărat o vie în Cârligătura, danie confirmată de Ştefăniţă Vodă la 5 Octomvrie 1519.Este amintit ultima dată la 30 iunie1522.

† Teofan (1528-1530)

 El era cu metania din mănăstirea Râşca şi din viţă boerească. De dânsul face amintire călugărul Nichifor într-o danie din 16 ianuarie1528 când a dăruit moşia Dolheşti mănăstirii Neamţ. La sfatul acestui episcop voievodul Petru Rareş a dăruit în 23 aprilie 1529 satul Grămești pe Prut, Episcopiei Rădăuţilor. Teofan ajunse în anul 1530 a fost ales mitropolit, calitate în care va sfinţi, în 1532, biserica Mănăstirii Moldovița iar la 30 august1535, Biserica „Sf. Dumitru”. S-a retras din scaunul mitropolitan  la mănăstirea Râşca, unde a trecut la cele veşnice între anii 1587-1588.

† Teodosie I. (1530-1550)

Era cu metania la mănăstirea Neamţ. A fost ales probabil în 1530, fiind amintit în multe acte emise de cancelaria domnească a voievodului Petru Rareş.

Teodosie a cumpărat în 2 iunie 1546 dimpreună cu Macarie episcopul de Roman moşiile: Orţeşti şi Lăslăonii pe care le dăruiră mănăstiri Neamţ. El a zidit, după cum arată inscripţia din 7 iunie 1549 vechea clisiarniţă din mănăstirea Neamţ. Şi-a încheiat păstorirea în 1550.

†​ Mitrofan (1550-1552)

Avea metania la mănăstirea Probota, fiind un apropiat al familiei domnitoare. La 13 şi 15 iunie 1551 a primit în nume personal satul Oniceni din ţinutul Sucevei şi 41/2 fălci de vie. În Dealul Voievodului. Ştefan Rareş motiva dania arătând că „sfinţia sa ne-a fost nouă ca un părinte, cu bună învăţătură din tinereţile noastre”.Odată cu venirea la domniei a lui Alexandru Lăpuşneanu, păstorirea sa a luat sfârșit în ultimele luni ale anului 1522. În actul din 24 martie 1554 era amintit ca „ răposatul chir Mitrofan”.

A fost înmormântat în mănăstirea Probota, unde şi-a pregătit mormântul însă fără să se menţioneze data decesului.

† Gheorghe (1552-1558)

Probabil este fostul episcop de Vad trimis acolo de către voievodul Iliaş Rareş, la 5 ianuarie 1550. Va fi fost ales în 1552, fiind amintit în această calitate în actul de danie din 31 august 1556, emis de cancelaria lui Alexandru Lăpuşteanu. A trecut la cele veşnice în 1558, fiind înmormântat la Rădăuţi.

† Eutimie I. oară (1558-1561)

Fost egumen al mănăstirii Humor, îşi începe păstorirea la Rădăuţi în 30 iunie 1559. Nu ştim dacă a murit în scaun sau s-a retras la mănăstirea Humor unde se află piatra sa de mormânt cu inscripţia: „Aici este groapa prea sfinţitului nostru părinte Eftimie, fost episcop de Rădăuţi şi s-a înmormântat unde s-a făgăduit lui Dumnezeu…”. El a scris o cronică din porunca lui Alexandru Lăpuşneanu, până la 1554.

†​ Dimitrie (1561-1564)

Se cunosc puţine date despre acest episcop. Ştim că a căzut în anul 1565 în Ardeal în lupta pretendentului la tronul Moldovei Bogdan Constantin cu oastea îm­păratului Maximilian comandată de Valentin Banff'y.

†​ Isaia (1564 – 9 iulie 1577)

Avea metania la Agapia dar ajunsese egumen la Slatina, cu ajutorul lui Alexandru Lăpuşneanu care îşi dorea formarea unui centru de cărturărie slavonă. La Slatina a alcătuit corpusul de cronici format din Letopiseţul numit Putna I, Cronica lui Macarie (versiunea scurtă) şi Cronica lui Eftimie, la care a adăugat o istorie universală după un cronograf bizantin, anale sârbeşti şi o cronică bulgară. A fost ales episcop prin 1564. A întreprins mai multe misiuni diplomatice din porunca lui Ioan Vodă cel Viteaz între care: la Bran (1573) pentru discuţii cu Ştefan Bathory şi la Moscova 1574. În a doua jumătate a anului 1577 a părăsit scaunul episcopal, stabilindu-se la mănăstirea Agapia, căreia îi dăruia la 7 iunie 1581 un panaghiar de argint, suflat cu aur şi împodobit cu pietre prețioase. A trecut la Domnul, curând după această dată.

†​ George II. Movilă (22 februarie 1578- 1588)

Născut pe la 1540 în familia logofătului Ion Movilă, călugărit sub numele Ioanichie, decedat în ianuarie/februarie 1605 şi înmormântat la Suceviţa. A intrat de tânăr în obştea mănăstirii Probota, ajungând egumen la Suceviţa (cea veche), şi apoi episcop la Rădăuţi (1577 - 1588). Episcopul George a zidit biserica mănăstirii din Suceviţa şi a sfinţit-o în anul 1581,căreia i-a făcut numeroase danii. În anul 1587 a primit din partea patriarhului Ioachim V al Antiohiei o icoană a Maicii Domnului, pe care a donat-o Mănăstirii Suceviţa. A fost ales mitropolit al Moldovei în 1588. A trecut la cele veşnice în ianuarie 1605, fiind înmormântat la Suceviţa.

† Ghedeon (1588-1591)

Avea metania la mănăstirea Râşca, unde fusese egumen. Este amintit în 20 decembrie 1588 în documentul lui Petru Vodă, prin care a confirmat mănăstirii Moldoviţa satul Onţenii.

Aron Vodă l-a silit pe episcopul Ghedeon să demisioneze şi să se retragă la mănăstirea Râşca, unde a trecut la cele veşnice în 21 noiembrie 1596 şi a fost înmormântat lângă zidul bisericii.

†​ Mardarie (1591- mai 1595)

Este amintit în 10 august 1594 într-un uric de confirmare în favoarea mă­năstirii Probota. în aprilie 1595. Domnitorul Ştefan Rzvan l-a făcut mitropolit, păstorind până în august- septembrie 1595. Pierzând domnia protectorul său, s-a retras la mă­năstirea Sf. Gheorghe din Drohobycz în Galiţia, unde funcţiona încă în 15 mai1602 ca egumen  apoi pleacă la Muntele Athos, unde a şi trecut la cele veşnice.  

†​ Amfilohie (1595- 6 mai 1598)

A fost de metanie din mănăstirea Putna fiind amintit ca episcop de Rădăuţi la 13 august1595. A semnat numeroase acte de danie ale voievodului Ieremia Movilă. În decursul anului 1598 s-a retras sau a decedat subit.

†​ Teodosie Barbovschi  (I - 1598 – mai 1600)

Născut în familie boierească, avea metania la mănăstirea Probota, fiind om de încredere a lui Petru Şchiopul şi al Movileştilor. Ocupând Mihai Viteazul Moldova, s-a refugiat în Polonia împreună cu Movileştii.