18Vezi toate fotografiile

Mărturii ale artei creștine la Mănăstirea Dragomirna

Mănăstirea Dragomirna odrăslită de mintea ingenioasă a osârdnicului ctitor- Anastasie Crimca şi înălţată de meşteri moldoveni, cu proporţiile şi liniile ei artistice, cu măreţia şi somptuozitatea ei, este o mărturie de cinste din trecutul neamului românesc.

 Lăcaş vechi de cultură şi spiritualitate ortodoxă, Dragomirna păstrează între zidurile sale o parte din zestrea artistică a poporului român. Parte din această zestre, la loc de cinste, sunt manuscrisele realizate la Dragomirna, adevărate opere de artă, o artă delicată în care armonia de culori, linii și litere scoate în evidență talentul artistic al mitropolitului Anastasie Crimca și al ucenicilor săi.

Mitropolitul Anastasie Crimca (~1560 - 1629), ctitor al Mănăstirii Dragomirna, scriitor de cancelarie, ostaș, ctitor de așezăminte sociale și bisericești a fost întemeietor al Scriptoriului de la Dragomirna (1609-1616), el însuși fiind un bun caligraf și zugrav de icoană.

Producția de carte a acestei școli cuprinde aproximativ 120 de manuscrise cu sau fără miniaturi, din care doar șapte manuscrise se mai păstrează în muzeul mănăstirii Dragomirna.

Mitropolitul Anastasie Crimca a avut permanent în minte elementul naţional pe care l-a imortalizat în opera sa. În toate miniaturile, alături de tema clasică de realizare, întâlnim și elemente autohtone de vestimentație, arhitectură și vegetație; coroana domnească a voievozilor moldoveni purtată de prorocul David; instrumente muzicale din epocă, precum tulnice, cobze, tobe şi trompete;  cetăți cu ziduri crenelate specific moldovenești și întâlnim chiar chivotul legii sub forma unei biserici moldovenești, având pe turlă crucea.

Maicile de la Atelierul de miniatură și caligrafie „Mitropolit Anastasie Crimca” al Mănăstirii Dragomirna se străduiesc cu minuțioasă osteneală să reproducă cât mai fidel miniaturile și textele din manuscrisele realizate în scriptoriul dragomirnean. Imaginile reproduse provin din cărți de slujbă precum Tetraevangheliar, Liturghier, Psaltire și Apostol.

Reprezentările constituie ilustrații în plină pagină; text în limba slavonă și ilustrație pe jumătate de pagină cu frontispicii și litere ornamentate; vignete; chenare din împletituri și text intercalat între ilustrații.

În realizarea facsimilelor se folosesc pigmenți naturali cu emulsie de ou, pulbere aurie,  soluție de gumă arabică (ca liant), foiță de aur și tuș negru și roșu. Reproducerile se realizează pe pergament sau pe o hârtie specială care imită pergamentul.

Prin această activitate se dorește o continuitate a activității școlii de miniatură a mitropolitului Anastasie Crimca.

Pictura este dogmă în culoare după cum spunea Sfântul Ioan Damaschin. Compoziţiile din miniaturile de la Dragomirna au o mare valoare prin însemnătatea lor doctrinară. Mitropolitul Anastasie Crimca, specialist în meșteșugul copierii și împodobirii cu ornamente și miniaturi a manuscriselor, face și astăzi misiune prin opera lăsată moștenire obștii monahale și iubitorilor de frumos.

Adăugați un comentariu