Se naște patriarhul Miron Cristea

18 Iulie 1868, orele 20:45

La 18 iulie 1868 s-a născut la Topliţa, jud. Harghita, Ilie Miron Cristea, devenit secretar şi consilier la Arhiepiscopia Sibiului, episcop la Caransebeş (1909- 1919), mitropolit primat (1920), apoi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1925). Militant pentru Unirea din 1918, regent (1927-1930), prim-ministru (1938-1939), militant pe plan ecumenic,  membru de onoare al Academiei Române (1919), fondatorul unor aşezăminte şcolare şi sociale, iniţiatorul ediţiei sinodale a Bibliei din 1936. A murit la Cannes în Franţa la 6 martie 1939, fiind îngropat în catedrala patriarhală din Bucureşti.