Alegerea Episcopului Anastasie Crimca

2 Iulie 1600, orele 15:30

Sinodul sub conducerea mitropolitului Dionisie Rally alege la Roman pe Filotei, fost arhimandrit la Galata, iar la Rădăuţi pe Anastasie Crimca.