Pildele lui Solomon 11, 2. 31

Dacă vine mândria, va veni şi ocara, iar înţelepciunea este cu cei smeriţi. (...) Dacă cel drept este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel nelegiuit şi păcătos!