Iacov 1, 17

Toată darea cea bună și tot darul desăvârsit de sus este, pogorându-se de la Părintele Luminilor, la Care nu este schimbare sau umbră de mutare.