24Vezi toate fotografiile

Recepția lucrărilor de restaurare de la Mănăstirea Probota

Proiectul s-a derulat cu binecuvântarea și sub supravegherea și îndrumarea vrednicului de pomenire, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Pimen, iar finalizarea și ultimele detalii, în vederea recepției acestor lucrări, s-au făcut cu binecuvântarea și cu sprijinul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuților.

Joi, 24 septembrie 2020, a avut loc, la Mănăstirea Probota din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, recepția lucrărilor executate în cadrul proiectului „Restaurarea patrimoniului cultural la Mănăstirea Probota, jud. Suceava”, cu finanțare europeană, prin Programul Operațional Regional 2014-2020. La eveniment au luat parte: arhid. Vasile Demciuc, Consilier Patrimoniu la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prof. dr.  arhitect Virgil Polizu (București), dna Doina Iacoban, Director General la Regional Consulting, dl Mihai Bradu, Administrator al societății S.C. Restaco S.R.L., dl. Viorel Nuțu, Director la S.C. General Construct S.R.L, precum și primarul orașului Dolhasca, dl  Iaschi Decebal Dumitru.

Contractul de finanțare a fost semnat în luna octombrie 2017, lucrările au început, efectiv, în data de 17 iulie 2018, iar inițiativa acestui proiect, precum și toate demersurile pentru realizarea lui îi aparțin maicii starețe, stavrofora Marina Țurcanu, reprezentant legal al mănăstirii și manager de proiect. Necesitatea implementării acestui proiect a fost mai mult decât justificată, având în vedere unicitatea artistică și arhitecturală a monumentului și faptul că această mănăstire este reprezentativă pentru epoca istorică în care a fost construită şi pictată.

Obiectivul general al proiectului a fost punerea în valoare a patrimoniului cultural din satul Probota, orașul Dolhasca, judeţul Suceava, astfel încât ansamblul monahal de aici să devină un leagăn pentru toți iubitorii de istorie, artă, cultură și spiritualitate. Obiectivele specifice, care au condus la îndeplinirea obiectivului general, au avut în vedere consolidarea și restaurarea patrimoniului cultural al mănăstirii, îmbunătăţirea nivelului de informare despre acest ansamblu monahal, precum și promovarea și creşterea vizibilităţii acestuia.

În cadrul proiectului s-au efectuat următoarele lucrări:

- schimbarea învelitorii din șiță a acoperișului, înlocuirea căpriorilor, a grinzilor și a altor elemente de șarpantă deteriorate, refacerea instalațiilor electrice, instalarea senzorilor de detecție fum și antiefracție, precum şi realizarea instalației de încălzire prin pardoseală, în biserică;

- consolidarea fundațiilor și restaurarea beciurilor Caselor Domnești „Petru Rareș” și „Vasile Lupu”, cu asigurarea factorilor de microclimat în vederea amenajării, în aceste spații, a unui muzeu;

- restaurarea zidurilor de incintă, a clopotniței, a turnurilor si a întregii cetăți medievale redescoperite cu ocazia cercetărilor arheologice efectuate anterior acestui proiect;

- refacerea trotuarelor, aleilor pietonale şi rigolelor și sistematizarea întregii curți interioare a ansamblului.

Valoarea totală a proiectului este de 22 665 387,06 lei, din care 22 207 414,51 lei asistență financiară nerambursabilă.

Proiectul s-a derulat cu binecuvântarea și sub supravegherea și îndrumarea vrednicului de pomenire, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Pimen, iar finalizarea și ultimele detalii, în vederea recepției acestor lucrări, s-au făcut cu binecuvântarea și cu sprijinul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuților.

Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!

Stavrofora Marina Ţurcanu

Adăugați un comentariu