Social

Sfinții și toți cei care mai apoi le-au urmat exemplul, erau convinși că, se află pe linia celei mai autentice vocații a Bisericii, slujirea omului.

Preotul ortodox, trăind în mijlocul poporului, ducând aceiași viață cu el, având familie și gospodărie, a stat adesea în fruntea credincioșilor nu numai pentru a mijloci la Dumnezeu prin rugăciuni, ci în egală măsură și-n alte revendicări drepte ale neamului românesc.

Pline de înțelepciune și putere de prefacere a vieții, sunt cuvintele Sfântului Apostol Iacob, din cap. II al epistolei sale:

„Ce folos, frații mei, daca zice cineva că are credința, iar fapte nu are? Oare credința poate să-l mântuiască?Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana cea de toate zilele, Și cineva dintre voi le-ar zice: Mergeți în pace! Încălziți-vă și vă săturați, dar nu le dați cele trebuincioase trupului, care ar fi folosul? Așa și cu credința: dacă nu are fapte, e moartă în ea însăși.Dar va zice cineva: Tu ai credința, iar eu am fapte; arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta, din faptele mele, credința mea” (Iacob II, 14-18).

Având ca temei învățătura Sfintei Scripturi, experiența pilduitoare a Sfinților Părinți și a celor ce le-au urmat, cu Binecuvântarea Înaltpreasfințitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, cu ajutorul Milostivului Dumnezeu, bunii noștri credincioși, îndemnați cu vorba și exemplul personal de ieromonahii și preoții din schituri, mănăstiri și parohii, și-au revărsat bunătatea asupra „fraților prea mici ai Domnului”, săracii din Eparhia noastră: copii, bătrâni, ori familii întregi de săraci.

Grija față de aceștia reiese din activitățile desfășurate în așezămintele social-filantropice, se reflectă în activitatea filantropică din toate unitățile bisericești, precum și în instituțiile Statului.

La nivelul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor se remarcă o funcţionare a acestei activităţi într-un cadru organizat, planificat, cu grupuri ţintă precizate, având o infrastructură adecvată cu personalul calificat, angajat sau voluntar.

 • Astfel, există 10 cantine sociale pentru cei săraci şi lipsiţi de orice mijloace de subzistenţă.
 • Pentru bolnavii din parohii avem un centru medical la Valea Putnei, unde primesc îngrijire medicală un număr de 80 de personae din parohie.
 • La Rădăuți, Parohia Dolhasca şi Mănăstirea Podu Coşnei, sunt centre pentru copii; Mănăstirea Podu Coșnei oferă, zilnic, în municipiul Vatra Dornei, hrană caldă la 104 elevi din familii sărace în Casa Vladimir, fostă casă de odihnă a clerului din Mitropolia Bucovinei. „Marele regret al meu este că o parte dintre copii mai stau prin gări, prin parc, flămânzi, înghețați în casele lor. Speranța mea a fost din totdeauna la I.P.S.Pimen, care întotdeauna m-a ajutat, după puterile Înaltpreasfinției Sale, cu alimente, cu bani și acum cu această clădire. El este tatăl orfanilor”, spunea părintele Mihai Negrea în 23 noiembrie 2013, la finalizarea lucrărilor de reparații și sfințirea Casei Vladimir.
 • Persoanele în vârstă sunt ocrotite în 9 cămine pentru bătrâni:
  • Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava,
  • Căminul de Bătrâni de la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” Groşi – Boroaia,
  • Căminul de Bătrâni „Bogdan întemeietorul” din Bogdăneşti,
  • Căminul de Bătrâni „Sf. M. Mc. Dimitrie” de la Vatra Dornei,
  • Căminul de Bătrâni „Sfântul Andrei” din Fălticeni,
  • Căminul de la Parohia Dumbrăveni II,
  • Căminul de Bătrâni de la Mănăstirea Buciumeni,
  • Căminul de Bătrâni de la Mănăstirea Sihăstria Putnei,
  • Căminul de Bătrâni de la Valea Putnei.

Acestora li se asigură cazare, masă, îmbrăcăminte, consultaţii medicale de specialitate, medicamente gratuite, consiliere şi asistenţă spirituală.

Avem un centru comunitar şi un centru de tip familial pentru 16 persoane, două centre after school pentru 20 de elevi şi două locuinţe protejate pentru 7 persoane.

 • În cuprinsul eparhiei funcționează: o brutărie la Căminul pentru Copii de la Dolhasca şi alta la Căminul pentru Bătrâni „Sf. Ioan Suceava” care oferă pâine la peste 100 persoane sărace, două centre de urgenţă: unul pentru persoanele fără adăpost  la Parohia „Sf. Vineri” Suceava şi unul pentru persoanele victime ale violenţei, înființat în municipiul Suceava de către Fundația „Sf. Ioan cel Nou” Suceava,  de care au beneficiat 76 de persoane.
 • Asociaţia Medico-Socială „Sf. Ioan cel Nou” Suceava desfăşoară o frumoasă activitate social-filantropică, distribuind lunar alimente la 120 persoane sărace, precum şi hrană caldă, de trei ori pe săptămână, la 20 familii cu un total de 71 persoane; membrii asociaţiei însoţesc la medic pe cei bolnavi, le igienizează locuinţele şi efectele de pat şi corp; acordă îngrijire la domiciliu persoanelor de vârsta a IlI-a aflate în situaţii de risc şi dependente.

În anul 2016, Asociația, a amenajat în cartierul Ițcani – Suceava, un Centru rezidential pentru oamenii străzii, cei fără familie și abandonați, cu o capacitate de 40 de locuri și un Centru educativ tip After Scool pentru 28 de copii din familii nevoiașe. Aici copiii primesc și o masă caldă.

Personalul specializat care-şi desfăşoară activitatea în cadrul aşezămintelor este alcătuit din: 12 asistenţi sociali, 5 cadre didactice, 3 cadre medicale, un psiholog, un jurist, majoritatea activând în regim de voluntariat.

Un rol important l-au avut preoţii şi credincioşii din eparhie care au organizat pentru persoanele asistate colecte de alimente, haine, încălţăminte ş.a., numărul total fiind în 2016 de 196 parohii, mănăstiri şi schituri.

De un real folos sunt produsele alimentare oferite de Centrul Comercial „Selgros” Suceava, în valoare de 79.122 lei, conform protocolului „Masa Bucuriei” încheiat între lanţul de magazine „Selgros” şi Patriarhia Română, precum și Carefour – Suceava, în valoare 39.222 lei.

Activitatea filantropică desfășurată în parohii, schituri și mănăstiri se prezintă astfel: în propriile familii au primit ajutoare materiale 2450 de persoane, la 410 li s-au acordat ajutoare băneşti, 1410 de bătrâni au fost consultaţi gratuit, la 410 asigurându-li-se medicamente gratuit; 3300 de persoane în vârstă au fost sprijinite în treburile gospodăreşti, la 1850 li s-a dat hrană.

Copiii săraci continuă să fie în purtarea noastră de grijă. În anul 2016, 670 copii s-au bucurat de activităţile recreative organizate de arhiepiscopie în locaţiile de la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” Groşi, Mănăstirea Putna, Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Câmpulung Moldovenesc  şi Parohia Adâncată – tabără de creaţie.

Pe lângă activităţile specifice vârstei, copiii din tabere, zilnic, au participat la slujbele din biserică, sporindu-şi, astfel, şi zestrea duhovnicească.

Un pelerinaj la sfintele mănăstiri ale Bucovinei, la mormântul Sfântului Ștefan de la Putna, Cetatea de Scaun a Sucevei și Muzeul de Istorie, sunt darul oferit de Arhiepiscopie, micilor ei musafiri aflați în tabere. În anul 2016 am avut musafiri din Banat, Maramureș și Bucovina de Nord.

Un număr mare de copii a fost sprijinit în propriile familii: 800 de copii au primit hăinuţe, încălţăminte, rechizite și premii pentru rezultate deosebite la învățătură, la 90 li s-au acordat şi ajutoare băneşti.

Printre cei consiliaţi se regăsesc şi copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, pe care preoţii i-au apropiat de biserică implicându-i în activităţile iniţiate în parohii.

Preoţii, împreună cu membrii comitetelor parohiale, au sprijinit material şi financiar, la domiciliu, 100 persoane cu dizabilităţi, iar 112 persoane dependente de alcool au fost consiliate şi ajutate de preoţi.

Un număr de 47 deţinuţi au trimis scrisori pentru ajutoare. Li s-a răspuns în scris, totodată trimiţându-li-se cărticele de rugăciuni, cruciuliţe şi iconiţe; la alţi 36 de deţinuţi li s-au trimis pachete şi bani.

În 2016 au fost cereri pentru ajutoare materiale şi financiare.

Astfel, au primit alimente în valoare de 899.564 lei peste 16.999 persoane, haine în valoare de 202.307 lei un număr de 3882 persoane, rechizite în valoare de 33.121 lei au primit 1509 de elevi, produse igienico sanitare 38.135 lei pentru 1399 persoane. S-au cumpărat lemne de foc în valoare de 7150 lei pentru 33 familii. Au fost cumpărate jucării pentru 25 de copii în valoare de 2.000 lei.

Au fost date materiale de construcții: prisme, corni, scândură și tablă pentru reparații la patru case.

Ajutoare financiare au fost acordate la 110 persoane pentru intervenţii medicale de specialitate în ţară ori străinătate, ori pentru procurare de medicamente, valoarea totală este de 85.500 lei, iar 1.041.289 lei au fost acordaţi ca ajutor unui număr de 8.924 persoane din parohii.

Pastorala Sfântului Sinod, citită în prima duminică din Postul Naşterii Domnului 2016 a avut un efect benefic prin colectele organizate în parohii de Sfintele Sărbători.

Astfel, per total, a rezultat suma colectată de 265.960 lei, produse agricole şi alimentare 120.200 lei, s-au colectat 25.500 kg haine, au fost distribuite 230 pachete cu medicamente. S-au bucurat de roadele milostivirii credincioşilor noştri 5.080 de familii nevoiaşe din care 9.250 adulţi şi 15.010 copii.

Toate mănăstirile şi schiturile din arhiepiscopie, în anul 2016 au oferit cazare şi masă pentru 169.200 de pelerini.

Numai Mănăstirea Putna a găzduit 33.325 de pelerine și a oferit mâncare la 56.007 persoane, din care aproximativ 5.250 oameni săraci.

Elevii, studenţii, însoţiţi de învăţători şi profesori, au vizitat bătrânii şi copiii din cămine ori familiile sărace din arhiepiscopie, în diferite momente ale anului, cu precădere de Sfintele Sărbători de Paşti şi de Crăciun, oferindu-le daruri şi concerte de colinde. Numai la Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava, în anul 2016 au fost în vizită copii de la 28 de şcoli din Suceava şi judeţ, lor adăugându-li-se elevii noştri seminarişti şi studenţii de la A.S.C.O.R. Suceava, care au fost prezenți în așezăminte înainte de CRĂCIUN cu daruri și inimi curate, cu cântările strămoşeştilor colinde.

În spitale preotul aduce alături de medicul care îngrijește trupurile, și pe Cel care vindecă și trupurile și sufletele. Aici preotul va ajuta bolnavii să se curețe și de păcate, prin spovedanie și împărtășire, și va da asistența cea din urmă celor pe care îi cheamă Domnul din starea de boală, la starea de dincolo. El va avea grijă ca întotdeauna rugăciunea Lui, împreună cu a bolnavilor, să fie pentru însănătoșire și pentru reintrarea în viața de toate zilele cu trupurile și cu sufletele vindicate.

Cinci preoți din arhiepiscopie cercetează zilnic bolnavii internaţi în spitalele din Eparhie. Preotul în apărare e consfințit în legile scrise și nescrise ale tuturor oamenilor. Preotul, în oștire, trebuie să fie unitatea de măsură a îndatoririi sfinte de apărare a patrimoniului strămoșesc.

Eroul și sfântul sunt nu numai vecini, ci în cazuri de mari confruntări cu nedreptatea, se suprapun. De aceea s-a instituit un cult al sfinților, dar și un cult al eroilor. Cuvântul n-a fost ales la întâmplare.

Menirea preotului care face misiune în armată este o menire sfântă. Biserica este convinsă că asistența religioasă în armată nu poate fi decât utilă și binecuvântată „căci oastea e creștină”.

Șapte preoți militari acoperă nevoile spirituale ale ostașilor și elevilor militari din Eparhie în bisericile și capelele construite în acest sens.

Structurile componente ale Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor sunt susţinute în vederea realizării activităţilor propuse și de instituţii ale administraţiei publice locale: Prefectura, Consiliul Judeţean, consiliile locale, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Direcţia Judeţeană pentru Muncă şi Protecţie Socială, Direcţia Sanitară Judeţeană, Poliţia, Jandarmeria, I.S.U. Suceava.

Activitatea filantropică desfăşurată în anul 2016 a fost mediatizată prin articole publicate în ziarul Lumina, în revista Candela a arhiepiscopiei noastre şi în presa locală, Crai Nou și Monitorul de Suceava, prin reportaje şi ştiri prezentate la postul de Radio Iaşi, România Actualităţi, Radio Trinitas, postul de Televiziune Trinitas al Patriarhiei Române, posturile locale de Televiziune din Suceava: Intermedia, Plus TV, Bucovina TV.

Cu binecuvântarea Inaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, funcţionează în arhiepiscopia noastră asociații și fundații cu caracter misionar-filantropic. Avem: „Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România” – filiala Suceava, „Liga Doamnelor Ortodoxe” din Fălticeni, „Societatea Femeilor Ortodoxe din Bucovina” – Suceava, „Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române” – filiala Fălticeni, care a desfășurat și în anul 2016, sub conducerea doamnei prof. Aspazia Mancu, o frumoasă activitate,  „Fundaţia Christiana” din Vatra Domei şi „Mila Creştină” din Fălticeni.

Slujitorii sfintelor altare și credincioșii ortodoxi din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, susțin acțiunea initiată de societatea civilă pentru strângerea de semnături în vederea modificării Art. 48 din Constituție, privind familia ca „legătură liber-consimțită între un bărbat și o femeie”, potrivit voii lui Dumnezeu, consemnată în Sfânta Scriptură:

„De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup” (Facere cap. II, 24).

Aceasta este activitatea social – filantropică desfăşurată în anul 2016 în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor.

9705 total 2 astazi