Examenul de Capacitate Preoțească pe anul 2014 în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Sectorul administrativ-bisericesc

al

Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor;

Urmare Permanenței Consiliului Eparhial din data de 23 ianuarie 2014, și a vacantării postului de preot slujitor de la Parohia „Sf. Nicolae” Iaslovăț, organizează cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, examenul de capacitate preoţească, sesiunea martie 2014, pentru licenţiaţii în Teologie, secţia teologie pastorală, fii duhovniceşti ai A.S.R., în vederea candidării pentru ocuparea prin concurs a unui post clerical vacant din cadrul eparhiei.

Înscrierea candidaţilor se va face la Centrul Eparhial, în perioada 17-28 februarie 2014, în baza unui dosar care va cuprinde următoarele documente:

o cerere către I.P.S. Arhiepiscop Pimen;

o copii legalizate după actele de studii (diplomă de licenţiat în teologie faţă-verso, master, doctorat şi foile matricole cu media anilor de studii);

o cazier juridic;

o curriculum vitae;

o copie act identitate;

o recomandarea preotului duhovnic;

o chitanţă din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen (la casieria Centrului Eparhial);

Examenul de capacitate cuprinde două probe (scris şi oral), fiind precedat de testul psihologic care se va susţine înainte de examenul propriu-zis.

Probele de examen se vor susține în perioada 10 – 14 martie 2014, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sf. Mitropolit Dosoftei” Suceava.

Anexăm la prezenta tematica pentru examen: