Cuvânt pastoral adresat credincioşilor de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor

Iubiţi credincioşi,

Cum bine ştim, familia este alcătuită din tată, mamă şi copiii lor. Ea este întemeiată de Însuşi Dumnezeu în Rai: „Şi-a făcut Dumnezeu pe om, după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi” (Facere 1, 27-28).

Când spunem familie tradiţională, alcătuită din tată, mamă şi copiii lor, trebuie să precizăm (să reţinem) că ea a fost întemeiată de Însuşi Dumnezeu în Rai, cum am menţionat mai sus.

Cei care nu recunosc faptul că familia tradiţională a fost întemeiată de Dumnezeu vor să trăiască, să formeze o familie alcătuită din două persoane, de acelaşi gen (din doi bărbaţi sau două femei); într-o astfel de familie se înţelege că nu mai are loc naşterea de copii rânduită de Dumnezeu pentru dăinuirea neamului omenesc. Relaţiile lor intime, trupeşti sunt nefireşti, împotriva firii, împotriva rânduielii lui Dumnezeu; aceste relaţii păcătoase se numesc „sodomie”, de la cetatea Sodoma, unde oamenii stăpâniţi de acest păcat au fost pedepsiţi cu „ploaie de pucioasă şi foc” (Facere 19, 24).

Sfântul Apostol Pavel spune că pe cei stăpâniţi de păcatul sodomiei Dumnezeu „i-a lăsat la mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu se cuvin. Plini fiind de toată nedreptatea…” (Romani 1, 28-29). Tot Sfântul Apostol ne spune: „Înfricoşător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu” (Evrei 10,31), avertizând şi prin cuvintele: „Nu ştiţi oare, oare că nedrepţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: nici desfrânaţii…, nici sodomiţii… nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu” (I Corinteni 6, 9-10).

Dacă astăzi, cum vedem, este atâta tulburare, aceasta se întâmplă din cauza faptului că o parte din oameni L-au părăsit pe Dumnezeu prin păcatele lor, îndeosebi păcatul sodomiei, prin care se urmăreşte desfiinţarea familiei întemeiate de Dumnezeu: bărbat şi femeie, căsătoriţi prin Taina Cununiei, născând copii, potrivit darului lui Dumnezeu: rodnicia naşterii de copii.

În încheierea acestor rânduri, vă îndemnăm părinteşte, iubiţi credincioşi, să luaţi osteneala aducătoare de mântuire în ziua referendumului (6-7 octombrie 2018) şi să votaţi pentru familia întemeiată de Dumnezeu. Aceasta să o faceţi ca o mărturisire că sunteţi trăitori cu adevărat ai poruncilor lui Dumnezeu, împlinind cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10, 32-33).

Să mergem cu toţii în ziua referendumului să-L mărturisim pe Hristos, adică să votăm pentru familia întemeiată de Dumnezeu în Rai: bărbat şi femeie, soţ şi soţie, tată şi mamă, împreună cu copii născuţi prin binecuvântarea lui Dumnezeu.

Cu binecuvântări părinteşti,

† PIMEN, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

† DAMASCHIN, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor