Cultural

sediu-arhiepiscopia-sucevei-2

 

Sectorul cultural din cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor îţi desfăşoară activitatea pe plan cultural şi pastoral-misionar, urmând cuvintelor de îndemn ale vrednicului de pomenire mitropolit Silvestru Morariu Andrievici care spunea: „Însăşi în biserica noastră dreptmăritoare din pământul Bucovinei se pare a nu lipsi ispite şi încercări, de a săpa temeliile, pe care este urzit şi stă de veacuri Sionul ortodoxiei (pravoslaviei) noastre bucovinene; încercări, de a stânge sau cel puţin a întuneca luminile bunei credinţe, nădejdi şi dragostei întru Hristos, încercări de a înstrăina neamul nostru de aşezămintele şi deprinderile creştineşti moştenite de la străbuni; încercări de a da lovituri păstorilor şi a risipi turmele noastre cuvântătoare, după cuvântul: „Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile”; încercări, de a împărţi loru-şi veşmintele şi cămeşa miresei lui Hristos, a arunca sorţi, după cum făcură cei ce răstigniră pre Mântuitorul”. [FO., 1891, nr. 7, 18 (30) aprilie, p.19-20].

Convinşi de importanţa factorului cultural asupra societăţii contemporane, dar şi de faptul că Biserica este în lume dar năzuieşte către cer, activitatea acestui sector este structurată pe mai multe compartimente.

Redacţia Revistei „Candela”  Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor

În cadrul Editurii Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor s-au avut mereu în vedere cerinţele pastoral-misionare ale Arhiepiscopiei încercându-se venirea în sprijinul preoţilor şi profesorilor prin publicarea în revista Eparhială Candela a unor materiale privitoare la formarea spirituală a tinerilor, necesitatea mărturisirii active în dauna trăirii pasive a credinţei ortodoxe, sfătuire pentru depăşirea crizelor de ideal şi de orientare spirituală în contextul societăţii globalizate, sărăcite de valori spirituale, supusă unor permanente mutaţii şi crize economice şi duhovniceşti.

De asemenea în redactarea revistei eparhiale s-a avut în vedere mereu şi aspectele specifice misiunii şi pastoraţiei din Eparhie, precum şi prezentarea evenimentelor marcante din viaţa Arhiepiscopiei noastre.

Având în vedere faptul că cunoaşterea trecutului este una dintre datoriile de căpetenie a fiecărui creştin, după cuvântul Sf. Ap. Pavel: „Fraţilor, priviţi la înaintaşii voştri, vedeţi cum şi-au trăit viaţa şi urmaţile pilda”, în paginile revistei sunt cuprinse şi rânduri despre cei ce au trecut. Chipurile ierarhilor şi preoţilor care după vremi au slujit Biserica din acest colţ de ţară nu trebuie uitate, ci mereu privite ca pe o pildă vie.

Editura

În planul editorial al Editurii Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor au fost cuprinse mai ales lucrări cu scop catehetic care privesc cultivarea iubirii şi respectului în rândul tinerilor pentru valorile morale creştine şi creşterea duhovnicească a cititorilor. Astfel s-au tipărit:

 

Publicaţii

Cărţi: Reviste:
9925 total 7 astazi