documente utile

  1. FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ privind securitatea şi sănătatea în muncă
  2. MODEL DE CONTRACT DE VOLUNTARIAT PT. CANTARET BISERICESC.doc
  3. MODEL DE CONTRACT DE VOLUNTARIAT PT. PARACLISIER.doc
  4. MODEL DE FISA A VOLUNTARULUI PT. CANTARET BISERICESC.doc
  5. MODEL DE FISA A VOLUNTARULUI PT. PARACLISIER.doc
  6. MODEL DE FISA COLECTIVA DE INSTRUIRE IN DOM. SSM.doc
  7. MODEL DE FISA INDIVIDUALA DE INSTRUIRE SSM.doc
  8. MODEL DE FISA INDIVIDUALA PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA.doc
  9. MODEL DE REGISTRU DE EVIDENTA A VOLUNTARILOR.doc
  10. Declarație prealabilă

 

 

1574 total 1 astazi