ÎNALTPREASFINŢITE PĂRINTE PREŞEDINTE,

ONORATĂ ADUNARE EPARHIALĂ,

STIMAŢI INVITAŢI,

Lucrarea filantropică a Bisericii este continuatoarea lucrării filantropice, sfinţitoare şi mântuitoare a Mântuitorului lumii Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor, S-a făcut Om, ca omul să poată participa la viaţa şi iubirea dumnezeiască.

Filantropia socială nu trebuie despărţită de Liturghia bisericii, întrucât rugăciunea este izvor de iubire jertfelnică. În Sfânta Liturghie este celebrată iubirea dumnezeiască pentru oameni, filantropia socială a Bisericii este mărturia concretă a acestei iubiri harice, prezentă în viaţa şi lucrarea Bisericii, ca Trup tainic al lui Hristos.

Filantropia socială a Bisericii este în primul rând o filantropie pastorală, adică are în vedere îndrumarea omului pe calea mântuirii.

Astăzi, nu facem decât să împlinim porunca Mântuitorului: „Daţi-le voi să mănânce!”

Iubirea Bisericii faţă de om trebuie să fie în primul rând grija pentru hrănirea lui cu hrana spirituală a Sfintei Evanghelii, vindecarea lui cu harul Sfintelor Taine şi devenirea omului prin cultivarea virtuţilor şi practicarea lor prin săvârşirea faptelor bune.

Din această filantropie pastorală, spirituală, rodeşte filantropia materială a hranei, îmbrăcămintei, a grijii faţă de sănătatea trupească, a îngrijirii faţă de cele necesare vieţii.

Prin urmare, taina altarului nu trebuie să fie separată de taina fratelui, a operei filantropice a Bisericii în lume.

Această atitudine a Bisericii se inspiră din lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, care hrăneşte spiritual mulţimile cu binevestirea Evangheliei mântuirii, vindecă pe cei bolnavi şi apoi înmulţeşte pâinile.

Urmând lucrarea lui Hristos, Biserica acordă prioritatea vieţii spirituale, rugăciunii ca fiind izvor de lumină, de cunoaştere şi iubire sfântă pentru lucrarea ei în societate.

Aşa se explică prezenţa preotului în spital, în unităţi militare sau în penitenciare.

Dacă filantropia s-ar despărţi de spiritualitate, ea se secularizează, omul suferind nu mai este privit ca fiind chipul tainic al lui Hristos, ci un simplu ins din societate.

Acţiunile social-filantropice necesită o vocaţie deosebită, ca şi vocaţia pentru preoţie.

Mulţi apelează la ajutorul Sfintei Biserici ca la o ultimă salvare, iar sensibilitatea sufletească faţă de ei este mai importantă chiar decât ajutorul material.

Oamenii care sunt ajutaţi simt dacă ajutorul vine din tot sufletul şi cu dragoste faţă de aproapele, sau dacă este un ajutor formal, din obligaţie de serviciu.

Lucrarea filantropică socială a Bisericii se inspiră din viaţa parohială şi viaţa monahală, deoarece scopul principal al filantropiei în societate este cultivarea comuniunii frăţeşti între fiii Bisericii şi nu doar rezolvarea unor nevoi materiale.

Deodată cu solidaritatea faţă de cei căzuţi în nevoi trebuie cultivată şi recunoştinţa acestora faţă de binefăcătorii lor, pentru consolidarea comuniunii frăţeşti între cei care jertfesc şi cei care primesc.

Conlucrarea Bisericii cu diferite asociaţii, fundaţii şi organizaţii umanitare este benefică dacă Biserica nu-şi pierde identitatea, vocaţia ei pastorală şi sfinţitoare.

Biserica este continuatoarea acţiunilor filantropice din primele secole creştine, filantropia fiind văzută astăzi ca împlinire a poruncilor Mântuitorului: „ Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei dacă aveţi dragoste unul faţă de altul”.

Din punct de vedere al resurselor şi disponibilităţilor financiare, Biserica este săracă, cu toate acestea a arătat întotdeauna o grijă deosebită a persoanelor, aflate în dificultate: copiii, orfani, săraci, văduve, bolnavi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi, victime ale violenţei în familie sau ale traficului de persoane, fie prin ajutorarea directă, fie prin înfiinţarea de aşezăminte speciale.

Retrocedarea Fondului Bisericesc, Bisericii din Bucovina, va garanta o şi mai eficientă implicare a Bisericii în activitatea social-filantropică în Arhiepiscopia noastră şi în alte locuri din Patriarhia Română.

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a desfăşurat în anul 2010, o activitate social-filantropică susţinută.

Având în vedere beneficiarii: copii, vârstnici, bolnavi şi săraci, precum şi locul unde trăiesc: case de copii, cămine pentru bătrâni ori la casele lor, precum şi serviciile filantropice acordate, ca şi mijloacele materiale de care am dispus, la nivelul Arhiepiscopiei, situaţia se prezintă astfel:

Pentru un număr de 16.770 familii sărace, conform situaţiilor prezentate de cele cinci protopopiate ale Arhiepiscopiei noastre, preoţii şi credincioşii au alocat: ajutoare materiale la 2200 familii, ajutoare financiare la 2600 familii, au fost consiliate 9000 familii, la 1100 familii li s-au mijlocit consultaţii medicale gratuite, dintre care la 380 familii li s-au acordat şi medicamente gratuit; 550 de familii au primit ajutoare la domiciliu, la 500 procurându-li-se şi hrană, iar un număr de 440 da familii au primit lemne de foc.

O categorie căreia i s-a acordat o atenţie deosebită sunt bătrânii.

24.580 este numărul persoanelor în vârstă cărora le-am acordat sprijin în anul 2010.

160 de persoane primesc îngrijire şi li se acordă întreţinere zilnică în căminele Arhiepiscopiei: Căminul de Bătrâni “Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava, Căminul de Bătrâni “Bogdan Întemeietorul” din Bogdăneşti, „Sfântul M.Mc. Dimitrie” din Vatra Dornei, Căminul de Bătrâni de la Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului” Groşi – Boroaia, Căminul de Bătrâni “Sfântul Andrei” din Fălticeni, Căminul de Bătrâni de la Parohia Dumbrăveni II.

Căminul de Bătrâni „Bogdan Descălecătorul” din Bogdăneşti are un corp nou de clădire pentru găzduirea, în condiţii deosebite a persoanelor vârstnice. Parohia „Sf. Vineri”, din municipiul Suceava, a finalizat lucrările la complexul în care vor fi găzduite persoanele fără adăpost din oraş şi împrejurimi.

Acestora li se asigură cazare, masă, îmbrăcăminte, consultaţii medicale de specialitate, medicamente gratuite, consiliere şi asistenţă spirituală.

Copiii continuă să fie în purtarea de grijă a Bisericii. În anul 2010, 745 de copii s-au bucurat de activităţile recreative organizate de Arhiepiscopie, în locaţiile de la Mănăstirea Vatra Moldoviţa, Mănăstirea Putna şi Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Câmpulung Moldovenesc.

Pe lângă activităţile specifice vârstei, copiii din tabere treceau zilnic prin biserică participând la slujbe, sporindu-şi zestrea duhovnicească.

Un număr mare de copii a fost sprijinit în propriile familii: 800 de copii au primit hăinuţe, încălţăminte, rechizite, dintre care la 600 li s-au acordat şi ajutoare băneşti.

Peste 2500 de elevi din clasele a VIII-a şi a XII-a au fost consiliaţi de preoţii din parohiile noastre, în legătură cu opţiunile de studiu.

Printre cei consiliaţi se regăsesc şi copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; pe care preoţii i-au apropiat de biserică implicându-i în activităţile iniţiate în parohii, pentru a-şi dovedi necesitatea lor şi importanţa în colectivitatea din care fac parte, într-un fel completând lipsa dragostei părinţilor naturali.

Pe lângă Casa de Copii de la Dolhasca, în Arhiepiscopia noastră se ocupă de copii, orfani şi necăjiţi şi Mănăstirea Podu Coşnei, care are grijă de aproximativ 50 de copii, 19 stau la mănăstire, iar restul vin de la şcoală mănâncă, îşi fac temele, primesc hrană rece şi merg în propriile familii pentru somn.

Preoţii împreună cu membrii Comitetelor Parohiale au sprijinit material şi financiar, la domiciliu, peste 610 persoane cu dizabilităţi; un număr de 2400 de persoane dependente de alcool au fost consiliate şi ajutate de preoţi, parte fiind ajutate la internare şi tratament.

Peste 140 de delincvenţi, de la diferite penitenciare din ţară au trimis scrisori pentru ajutoare. Li s-a răspuns în scris, totodată trimiţându-li-se cărticele de rugăciuni, cruciuliţe şi iconiţe.

Numeroase au fost cererile pentru ajutoare materiale şi financiare.

Astfel, au primit alimente în valoare de 160.000 lei peste 8000 persoane, haine în valoare de 120.000 lei un număr de 4670 persoane, rechizite în valoare de 10.000 lei pentru 520 de elevi.

Ajutoare financiare au fost acordate la 180 persoane pentru intervenţii medicale de specialitate în ţară ori străinătate, fie pentru procurare de medicamente, valoarea totală este de 100.000 lei, conform rapoartelor date de protoierii.

La Parohia Dumbrăveni II, funcţionează un Cămin pentru Bătrâni, fiind cazaţi un număr de 30 persoane. Pr. Paroh Jaba Constantin se îngrijeşte cu multă dăruire şi responsabilitate de toate cele necesare celor din cămin, la care se adaugă alte 30 de persoane care primesc masa la domiciliu şi alţi nevoiaşi care servesc masa de prânz la Cantina Căminului.

Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţilor de asistenţă social-filantropică ale Eparhiei, provin din Fondul „Filantropia”: 104.460 lei care s-au cheltuit pentru întreţinerea persoanelor asistate; 60.660 lei şi 37.800 lei pentru întreţinerea şi administrarea locaşurilor de ocrotire ale Eparhiei, precum şi donaţii de la diferite persoane cu posibilităţi materiale.

Un rol important l-au avut preoţii şi credincioşii din Eparhie care au organizat pentru persoanele asistate colecte de alimente, haine, încălţăminte ş.a., numărul total fiind în 2010 de 100 parohii faţă de 84 în anul 2009.

Elevii, studenţii, însoţiţi de învăţători şi profesori au vizitat bătrânii din Cămine, în diferite momente ale anului, cu precădere de Sfintele Sărbători de Paşti şi de Crăciun, oferindu-le daruri şi concerte de colinde. Numai la Căminul de Bătrâni “Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava, în anul 2010, au fost în vizită copii de la 14 şcoli din Suceava şi judeţ, lor adăugându-li-se şi studenţii de la A.S.C.O.R Filiala Suceava.

Un număr de 11 preoţi din Arhiepiscopie cercetează zilnic bolnavii din spitalele din judeţul nostru, fiind retribuiţi de Ministerul Sănătăţii, Consiliul Judeţean, fie desfăşoară această activitate voluntar.

Mănăstirile şi schiturile din Arhiepiscopie au oferit cazare şi masă la 55.000 de pelerini.

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor colaborează, în vederea realizării activităţilor propuse, cu instituţii ale administraţiei publice locale: Consiliile locale, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Direcţia Judeţeană pentru Muncă şi Protecţie Socială, Direcţia Sanitară Judeţeană, Poliţia, Jandarmeria.

Activitatea filantropică desfăşurată în anul 2010, a fost mediatizată prin articole în revista Arhiepiscopiei şi presa locală, reportaje şi ştiri prezentate la postul de Radio Iaşi, România Actualităţi, Radio Trinitas şi Ziarul „Lumina”.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, funcţionează în Arhiepiscopia noastră, Asociaţii şi Fundaţii cu caracter misionar-filantropic. Avem: „Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România” – filiala Suceava, „Societatea Creştinilor Ortodocşi din Bucovina” – Suceava, „Frăţia Ortodoxă” – Suceava, „Liga Doamnelor Ortodoxe” din Fălticeni, „Societatea Femeilor Ortodoxe din Bucovina” – Suceava, „Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române” – filiala Fălticeni, „Societatea Culturală pentru Literatură şi Artă” – Rădăuţi, „Fundaţia Christiana” din Vatra Dornei şi „Mila Creştină” din Fălticeni.

În urma inundaţiilor din lunile iunie – iulie 2010, în judeţul Suceava au fost afectate 57 de localităţi, impunându-se reconstrucţia a 154 de case, 1186 de case necesitând reparaţii, numărul total al familiilor afectate fiind de 4340. În localitatea Dorneşti, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a construit 33 de case noi pentru 35 de familii, în perioada 13 iulie – 13 octombrie 2010, dată la care au fost sfinţite aceste case, beneficiarii fiind mutaţi deja în ele.

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a construit case noi şi-n localitatea Dărmăneşti, Măzănăieşti, Gropeni – Grămeşti (Parohia Marginea), Lisaura (Protopopiatul Suceava I). A.S.R. a acordat material lemnos pentru construirea a două case în localităţile Hânţeşti şi Zamostea.

Tot în anul 2010, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a finalizat construirea a patru case noi, pentru cinci familii, case care au fost începute de cultul adventist de ziua a şaptea, din localitatea Dorneşti, după inundaţiile din anul 2008.

În total Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a construit 41 de case noi şi a dat material lemnos pentru construirea a altor două case.

Nu au stat deoparte nici vieţuitorii mănăstirilor noastre. Amintim ca exemplu pe părinţii de la Mănăstirea Putna care, cu toate problemelor pe care le-a ridicat sfinţirea picturii la o Mănăstire cum este Putna, au fost alături şi pentru muncitorii constructori din şantierul de la Dorneşti; în perioada 13 iulie-13 octombrie, au adus peste 5300 porţii de mâncare.

Lăudabilă implicarea P.C. Pr. Petru Lupăşteanu, Protopop al Rădăuţilor şi a P.C. Pr Tiberiu Fedorean, paroh al Dorneştilor.

Tuturor ierarhilor, preoţilor şi binefăcătorilor din ţară şi de peste hotare, preoţilor, monahilor, mirenilor, tuturor oamenilor de bine, „de la Vlădică la opincă”, din Arhiepiscopia noastră, alese mulţumiri şi pe această cale pentru jertfelnicia cu care au susţinut întreaga activitate în anul mântuirii 2010, în mod deosebit pentru reconstrucţia caselor sinistraţilor din localităţile amintite.

Frăţească mulţumire Preacucernicilor Părinţi Consilieri de la celelalte sectoare de activitate, Preacucernicilor Părinţi Inspectori, P.C. Pr. Protopopi, secretari şi preoţilor de la parohii, tuturor angajaţilor Centrului Eparhial, pentru colaborare şi ajutor.

Respectuoasă mulţumire adresez Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Pimen, pentru binecuvântare şi susţinere materială şi morală în desfăşurarea activităţii la Sectorul Social-Filantropic.

Vă sărut Dreapta, Înaltpreasfinţite Părinte Preşedinte,

Cu smerenie, Consilier Pr. Petru Crăciun

Sâmbătă 29 ianuarie 2011.

Suceava